Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

news

cartref > Newyddion

NEGES O’R LLYWYDD

Thursday 15 September, 2022

Mae’r Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion am fynegu ein tristwch a gofid mawr am farwolaeth y Frenhines Elizabeth II a chydymdeimlo’n ddiffuant â’r Brenin Siarl III, sydd fel Tywysog Cymru wedi

Cymmrodorion yn ethol yr Athro Syr Deian Hopkin yn Llywydd newydd

Thursday 23 June, 2022

Heddiw cyhoeddodd yr Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (“y Gymdeithas” neu “Cymmrodorion”), sy’n hyrwyddo’r iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru, fod yr Athro Syr Deian Hopkin wedi ei ethol fel y

Trysorydd Newydd

Tuesday 9 November, 2021

Mae’n bleser mawr gan y Gymdeithas gyhoeddi bod Tomos Packer wedi ei apwyntio fel Trysorydd. Mae Tomos yn gweithio fel Pennaeth y Grŵp Economeg yn adran Risg banc HSBC yn

Rhaglen ddarlithoedd 2021/2022

Wednesday 18 August, 2021

Mae’n bleser gan y Cymmrodorion gyhoeddi ei raglen ddarlithoedd ar gyfer y flwyddyn i ddod, sydd yn gymysgedd eclectig o gyfraniadau ar bynciau sy’n rhychwantu celfyddydau, gwyddorau, llenyddiaeth, iaith a

Cymmrodorion yn lansio chwiliad am Drysorydd

Monday 5 July, 2021

A fyddech chi’n ystyried gwneud cyfraniad i barhad a hyrwyddiant diwylliant a threftadaeth Cymru? Os felly, beth am ddarganfod mwy am ddod yn Drysorydd Mygedol newydd Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion.

Dr Osian Ellis

Tuesday 19 January, 2021

Tristwch mawr i’r Gymdeithas yw cyhoeddi marwolaeth Dr Osian Ellis, CBE, y telynor byd-enwog. Roedd Dr Ellis yn aelod o’r Gymdeithas ers amser maith ac yn Is-Lywydd mawr ei barch.

Y Cymmrodorion yn apwyntio dau aelod newydd i’r Cyngor

Thursday 3 December, 2020

Mae Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, sy’n hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celf a gwyddoniaeth Cymru, yn hynod falch i ddweud eu bod wedi apwyntio Dr. Elizabeth Siberry a Theo Davies-Lewis yn aelodau

JAN MORRIS

Tuesday 24 November, 2020

Mae Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion yn anfon eu cydymdeimlad i deulu a chyfeillion Jan Morris yn dilyn cyhoeddi ei marwolaeth ar Dachwedd 20fed. Roedd Jan Morris yn hynod falch o’i

Syr John Meurig Thomas

Thursday 19 November, 2020

Mae Anrhydeddus Gymdeithas Y Cymmrodorion yn anfon cydymdeimlad at deulu, cyfeillion a chydweithwyr Syr John yn dilyn ei fawrolaeth ar Dachwedd 13eg 2020. Nid yn unig oedd Syr John yn

Emyr Hymphreys

Monday 5 October, 2020

Newyddion trist iawn am farwolaeth cawr o lenor, Emyr Humphreys.  Llynedd buom yn dathlu ei 100fed penblwydd gyda darlith, bellach yn bodlediad ar ein gwefan.  Derbyniodd Medal anrhydeddus y Gymdeithas. 

Newyddion mis Medi

Tuesday 29 September, 2020

Our podcasts online We now have several podcasts of past lectures on our website. The most recent is our 2020 June Gruffydd Memorial Lecture with the Montgomeryshire Society; “The Novelist

Changes to 2020 Lecture Programme

Thursday 17 September, 2020

Regrettably the 24 September talk has been cancelled. We have a new lecture to announce and a change in dates. Here is our 2020 programme. 20th October – 6:30pm The

Hoffech chi ymuno â’r Cyngor?

Friday 28 August, 2020

Mae pennod newydd yn hanes Y Cymmrodorion wedi agor ac rydym yn edrych am aelodau i’r Cyngor. Pe baech yn gallu ein tywys i gryfhau ein presenoldeb ar-lein, neu os

DARLITH YR EISTEDDFOD

Monday 3 August, 2020

Roeddem yn falch iawn i gyfrannu ar-lein i Eisteddfod 2020; os hoffech wrando ar y ddarlith wych gan Yr Athro Gerwyn Wiliams cliciwch yma i wylio ar youtube.  

EISTEDDFOD LECTURE

Monday 3 August, 2020

We were very pleased to contribute online to this year’s Eisteddfod; if you wish to listen to this excellent lecture by Professor Gerwyn Williams click here to view on youtube.

EIN SGYRSIAU AR-LEIN 2020

Tuesday 7 July, 2020

Rydym yn falch i gyhoeddi ein darlith gyntaf ar-lein. Hon fydd ein darlith flynyddol yn yr Eisteddfod,  Darlith Goffa Syr Thomas Parry-Williams.  Fe’i rhoddir gan Yr Athro Gerwyn Wiliams, Prifysgol