Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

news

cartref > Newyddion

Gwobr Traethawd Angharad Dodds John.

Tuesday 26 March, 2024

Mae Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion yn falch o allu cynnig Gwobr Traethawd o £500 ym mhob un o’r tair blynedd nesaf (2025–2027) am draethawd academaidd gan ysgolhaig ar ddechrau gyrfa.

7 Chwefror Medal y Cymmrodorion

Wednesday 24 January, 2024

Mae’r Cymmrodorion wrth eu bodd yn cyhoeddi y dyfernir Medal y Cymmrodorion eleni i’r Fonesig Siân Phillips am ei chyfraniad nodedig ar hyd ei hoes i’r celfyddydau ac i Gymru.

BRYNLEY ROBERTS

Thursday 9 November, 2023

Gytda thristwch y daeth y Gymdeithas i wybod am farwolaeth diweddar Brynley Roberts oedd yn aelod ac yn gyn aelod o Gyngor Y Cymmrodorion ers amser maith. Roedd ei gyfraniad

Cymmrodorion yn ethol Is-Lywyddion Newydd

Tuesday 20 June, 2023

Mae’n bleser gan y Gymdeithas gyhoeddi fod yr Is-lywydd presennol wedi eu hail-ethol y Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 25 Mai 2023.  Hefyd etholwyd tri Is-lywydd newydd, ac mae’r Gymdeithas yn

YR ARGLWYDD MORRIS

Wednesday 7 June, 2023

Dywedodd yr Athro Syr Deian Hopkin, Llywydd y Cymmrodorion: “Â thristwch mawr, clywodd y Cymmrodorion am farwolaeth un o’i Is-lywyddion hir-wasanaeth, yr Arglwydd Morris o Aberafan. Ar ran y Gymdeithas,

NEGES O’R LLYWYDD

Thursday 15 September, 2022

Mae’r Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion am fynegu ein tristwch a gofid mawr am farwolaeth y Frenhines Elizabeth II a chydymdeimlo’n ddiffuant â’r Brenin Siarl III, sydd fel Tywysog Cymru wedi

Cymmrodorion yn ethol yr Athro Syr Deian Hopkin yn Llywydd newydd

Thursday 23 June, 2022

Heddiw cyhoeddodd yr Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (“y Gymdeithas” neu “Cymmrodorion”), sy’n hyrwyddo’r iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru, fod yr Athro Syr Deian Hopkin wedi ei ethol fel y

Trysorydd Newydd

Tuesday 9 November, 2021

Mae’n bleser mawr gan y Gymdeithas gyhoeddi bod Tomos Packer wedi ei apwyntio fel Trysorydd. Mae Tomos yn gweithio fel Pennaeth y Grŵp Economeg yn adran Risg banc HSBC yn

Rhaglen ddarlithoedd 2021/2022

Wednesday 18 August, 2021

Mae’n bleser gan y Cymmrodorion gyhoeddi ei raglen ddarlithoedd ar gyfer y flwyddyn i ddod, sydd yn gymysgedd eclectig o gyfraniadau ar bynciau sy’n rhychwantu celfyddydau, gwyddorau, llenyddiaeth, iaith a

Cymmrodorion yn lansio chwiliad am Drysorydd

Monday 5 July, 2021

A fyddech chi’n ystyried gwneud cyfraniad i barhad a hyrwyddiant diwylliant a threftadaeth Cymru? Os felly, beth am ddarganfod mwy am ddod yn Drysorydd Mygedol newydd Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion.

Dr Osian Ellis

Tuesday 19 January, 2021

Tristwch mawr i’r Gymdeithas yw cyhoeddi marwolaeth Dr Osian Ellis, CBE, y telynor byd-enwog. Roedd Dr Ellis yn aelod o’r Gymdeithas ers amser maith ac yn Is-Lywydd mawr ei barch.

Y Cymmrodorion yn apwyntio dau aelod newydd i’r Cyngor

Thursday 3 December, 2020

Mae Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, sy’n hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celf a gwyddoniaeth Cymru, yn hynod falch i ddweud eu bod wedi apwyntio Dr. Elizabeth Siberry a Theo Davies-Lewis yn aelodau

JAN MORRIS

Tuesday 24 November, 2020

Mae Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion yn anfon eu cydymdeimlad i deulu a chyfeillion Jan Morris yn dilyn cyhoeddi ei marwolaeth ar Dachwedd 20fed. Roedd Jan Morris yn hynod falch o’i

Syr John Meurig Thomas

Thursday 19 November, 2020

Mae Anrhydeddus Gymdeithas Y Cymmrodorion yn anfon cydymdeimlad at deulu, cyfeillion a chydweithwyr Syr John yn dilyn ei fawrolaeth ar Dachwedd 13eg 2020. Nid yn unig oedd Syr John yn

Emyr Hymphreys

Monday 5 October, 2020

Newyddion trist iawn am farwolaeth cawr o lenor, Emyr Humphreys.  Llynedd buom yn dathlu ei 100fed penblwydd gyda darlith, bellach yn bodlediad ar ein gwefan.  Derbyniodd Medal anrhydeddus y Gymdeithas. 

Newyddion mis Medi

Tuesday 29 September, 2020

Our podcasts online We now have several podcasts of past lectures on our website. The most recent is our 2020 June Gruffydd Memorial Lecture with the Montgomeryshire Society; “The Novelist