The Honourable Society of Cymmrodorion

Recognising the contribution of Wales in contemporary society

news

home > Newyddion

Anrhydeddus Gymdeithas Y Cymmrodorion Ysgrifennydd Mygedol

Wednesday 17 July, 2019

Mae’n fwriad gan Anrhydeddus Gymdeithas Y Cymmrodorion i apwyntio Ysgrifennydd Mygedol i olynu’r Dr Lynn Williams sydd wedi gwasanaethu yn y rôl hon ers 2015 ac sydd bellach wedi rhoi’r gorau i’r rôl. Sefydlwyd y Gymdeithas, a leolir yn Llundain, yn 1751. Mae’n ceisio hyrwyddo ymarfer a datblygu llenyddiaeth,...

Anthropolegau Cymdeithasol y Cymry: Y Gorffennol a’r Presennol

Friday 17 May, 2019

Roedd Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion yn falch o gefnogi’r digwyddiad hwn, a oedd yn cynnwys darlith gyda’r nos a symposiwm undydd a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Caerdydd ar 1 a 2 Mai 2019.  Fe’i trefnwyd ar y cyd gan y Gymdeithas, WISERD (Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau...

Honorary Secretary

Monday 22 October, 2018

Mae Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion yn ceisio apwyntio Ysgrifennydd Mygedol, i olynu’r Dr Lynn Williams sydd wedi bod yn y rôl ers 2015 ac a fydd yn rhoi’r gorau i’w swydd yn Ngwanwyn 2019. Gellir cael gwybodaeth ychwanegol am y rôl oddi wrth yr Ysgrifennydd Mygedol presennol, Lynn Williams...

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021: galw am enwebiadau i’r Paneli a’r is-baneli

Thursday 23 November, 2017

Mae cyrff ariannu addysg uwch y DU yn chwilio am arbenigwyr ymchwil o gefndiroedd amrywiol, mathau o sefydliadau a rhanbarthau daearyddol i wasanaethu fel aelodau ar is-baneli yn yr ail ymarfer gan y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil i’w gynnal yn 2021. Yn benodol, byddant yn croesawu enwebiadau gan ymgeiswyr o...

cyflwyno medal y gymdeithas i’w llywydd, yr athro Prys Morgan, 24 hydref 2017

Friday 17 November, 2017

Daeth nifer fawr i’r seremoni a gynhaliwyd yn y Reform Club yng nghanol Llundain, dydd Mawrth, 24 Hydref 2017, pan gafodd Fedal Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion ei gyflwyno i’w Llywydd, r hanesydd yr Athro Prys Morgan DL MA FSA FRHistS FLSW. Mae’r Fedal, a gafodd ei dyfarnu am y...

Arolwg o Aelodau’r Cymmrodorion

Tuesday 21 February, 2017

The Honourable Society of the Cymmrodorion is looking to commission a small survey of about 100 recent members to identify why and how they joined the society and what activities they want to have from it. Click the header to find out more.

Dyfarnu Medal y Gymdeithas i’r awdur Cymreig, Jan Morris: y seremoni yn Llanystumdwy

Monday 7 November, 2016

Daeth nifer fawr i’r seremoni a gynhaliwyd yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy, ger Criccieth, ar Ddydd Sul, 9 Hydref 2016, pan gyflwynwyd Medal y Gymdeithas i’r hanesydd, yr ysgrifennwr ar drafaelio a’r awdur Cymreig, Jan Morris CBE FRSL FLSW. Dyfarnwyd y fedal iddi “am ei chyfraniad nodedig...

Cinio Gwanwyn Cymru yn Llundain, 26 Mai 2016, gyda’r siaradwr gwadd Dr Norbett Rottgen

Tuesday 17 May, 2016

Testun: Beth sy’n nodweddu byd gwleidyddol yr Almaen a beth yw materion allweddol polisi tramor yr Almaen? Lleoliad : Gwesty St James Court, Buckingham Gate , Llundain , SW1E 6AF Dyddiad : Dydd Iau 26/05/2016 18:30 Dyddiad Gorffen: Dydd Iau 26/05/2016 22:00 Archebu E-bost: donae.lerwill@oxisenergy.com Pris: £55 y person (i...

Wythfed Ddarlith Flynyddol Kyffin Williams, Ysgol Highgate, 1 Chwefror 2016

Tuesday 19 January, 2016

Bydd Andrew Green, cyn-Lyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yn traddodi Wythfed Ddarlith Flynyddol Kyffin Williams yn y Mills Centre, N6 4PP ar 1 Chwefror 2016, gan ddechrau am 8.00 p.m. Bydd yn siarad ar destun, “Kyffin Williams the Writer”. Ceir tocynnau oddi wrth: http://www.ticketsource.co.uk/highgateschool Ceir gwybodaeth bellach oddi wrth: david.smith@highgateschool.org.uk

Noson Dathlu Siarter Brenhinol Cymdeithas Ddysgedig Cymru: anerchiad gan Lywydd y Cymmrodorion

Wednesday 6 January, 2016

Anerchiad gan Lywydd Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, yr Athro Prys Morgan DL MA DPhil FSA FRHistS FLSW, ar achlysur Noson Dathlu Siarter Brenhinol Cymdeithas Ddysgedig Cymru, 19 Tachwedd 2015 Nos Iau, 19 Tachwedd 2015, cynhaliwyd dathliad ffurfiol yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, i gydnabod dyfarniad Siarter Brenhinol i Gymdeithas Ddysgedig Cymru. Daeth...

Marwolaethau: Trefor M Owen, R Gerain Gruffydd, Emlyn I Griffith & Dewi Watkin Powell

Monday 20 July, 2015

Cofnodwn gyda thristwch mawr farwolaethau diweddar pedwar o Is-Lywyddion y Gymdeithas. Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf â’u teuluoedd. Trefor M Owen MA FSA (bu f. 25 Chwefror 2015) Ganed Trefor M Owen yn Nolgellau yn 1926. Ar ôl graddio mewn daearyddiaeth ac anthropoleg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth (Prifysgol Aberystwyth...

Dathlu 150 mlynedd ers i’r Cymry adael Lerpwl am Batagonia yn 1865

Tuesday 3 February, 2015

Cymdeithas Etifeddiaeth Cymry Glannau Mersi Apêl Gwyl Mimosa Lerpwl 29-31 Mai 2015 Bwriadwn fel Cymry Lerpwl tryw gyfrwng Cymdeithas Etifeddiaeth Cymry Glannau Mersi gynnal Gwyl Mimosa fel rhan o ddathliadau pwysig a hynny o nos Wener 29 Mai i bnawn Sul 31 Mai 2015. Gan fod y llong hwyliau Mimosa...

Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion yn Lansio ei Gwefan Newydd

Thursday 11 December, 2014

Mae gwefan newydd y Cymmrodorion wedi cyrraedd! Mae’n addas ar gyfer y cyfrifiadur, y llechen a’r ffôn clyfar, felly mae cael gafael ar sgyrsiau, erthyglau a newyddion diweddaraf y Gymdeithas yn haws nag erioed. Dyluniwyd y cynnwys i fod yn “fynediad agored”, sy’n golygu y gall pawb gael yr...