Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

newyddion

cartref > Newyddion > NEGES O’R LLYWYDD

NEGES O’R LLYWYDD

Thursday 15 September, 2022

Mae’r Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion am fynegu ein tristwch a gofid mawr am farwolaeth y Frenhines Elizabeth II a chydymdeimlo’n ddiffuant â’r Brenin Siarl III, sydd fel Tywysog Cymru wedi bod yn Noddwr gwerthfawr inni ers blynyddoedd lawer, a hefyd i’r Teulu Brenhinol.  Yn union ganrif yn ôl, ym 1922, dechreuwyd cysylltiad rhwng y  Gymdeithas â’r Teulu Brenhinol pan ddaeth Tywysog Cymru, ar y pryd, yn Llywydd y Gymdeithas. Gwerthawrogwyd ein cysylltiad hir â’r Brenin Siarl, fel Tywysog Cymru, yn fawr gan ein haelodau, a dymunwn bob llwyddiant iddo ar gychwyn ar ei deyrnasiad.