Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

Ers ei sefydlu yn 1751 gan Gymry oedd yn byw a gweithio yn Llundain, mae’r Gymdeithas wedi hyrwyddo datblygiad rhai o sefydliadau mwyaf pwysig Cymru. Mae’n darparu cyfle i Gymry gyfarfod ac ymgysylltu â diwylliant Cymru. Heddiw yr amcan yw adlewyrchu’r cyfan sydd orau mewn iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth gyfoes Cymru a chynnig cyfle i drafod y Gymru sy’n newid.

NEWYDDION

NEGES O’R LLYWYDD


Cymmrodorion yn ethol yr Athro Syr Deian Hopkin yn Llywydd newydd


Trysorydd Newydd


Rhaglen ddarlithoedd 2021/2022


Y CYMMRODORION YN APWYNTIO DAU AELOD NEWYDD I’R CYNGOR


Jan Morris


Syr John Meurig Thomas


Emyr Humphreys


SEPTEMBER NEWS


EISTEDDFOD LECTURE

Join Today