The Honourable Society of Cymmrodorion

Recognising the contribution of Wales in contemporary society

Croeso i’n gwefan. Yn unol ag amcanion ein sefydlwyr, ceisia Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion hyrwyddo a datblygu Iaith, Llenyddiaeth, Celfyddydau a Gwyddorau Cymru.

Yn y gorffennol, gwnaeth y Gymdeithas gyfraniad blaenllaw i greu sefydliadau fel Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Prifysgol Cymru, y Llyfrgell Genedlaethol a’r Amgueddfa Genedlaethol. Heddiw, mae’r Gymdeithas yn parhau i wneud cyfraniad pwysig i drafodaethau gwleidyddol a diwylliannol yng Nghymru. Rydym hefyd am weld cydnabyddiaeth deilwng i’r iaith Gymraeg yn y Gymru gyfoes a thrwy ddyfarnu Medal, rhown gydnabyddiaeth ffurfiol i’r rhai a roddodd wasanaeth nodedig i Gymru yn eu meysydd arbennig.


Swydd Ysgrifennydd Mygedol

Rydym yn hysbysebu swydd Ysgrifennydd Mygedol y Gymdeithas. Mae hon yn swydd allweddol yn y Gymdeithas a cheir manylion y rôl isod yn Gymraeg a Saesneg. Rydym yn chwilio am rywun sydd am gyfrannu i fywyd diwylliannol Cymru a Chymry yn Llundain yn ogystal â chynorthwyo i redeg y Gymdeithas a sylfaenwyd ym 1751, mewn dull sy’n ateb anghenion y 21ain ganrif. Ceir mwy o fanylion oddi wrth Ceridwen Roberts OBE, cadeirydd y Cyngor chair@cymmrdodorion.org

Join Today

read articles from the cymmrodorion transactions