Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

Medal Y Cymmrodorion

cartref > Y Gymdeithas > Medal Y Cymmrodorion

Drwy ddyfarnu’r fedal, mae Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion yn darparu cydnabyddiaeth ffurfiol o gyfraniad llawer o unigolion a roddodd wasanaeth nodedig i Gymru mewn llawer maes. Dyfarnwyd y fedal am y tro cyntaf ym 1883. Ar yr wyneb blaen, gwelir arfbais y Gymdeithas, a’i harwyddair, Cared doeth yr encilion. Ar y cefn, ceir y geiriau, Wales, and all things great, wise and holy. Caiff geiriau priodol sy’n cyfeirio at dderbynnydd y fedal eu hysgythru o amgylch yr ymyl, sy’n cyfleu ‘gwaith nodedig i Gymru’.

Mae’r canlynol wedi derbyn y Fedal:

 • Y Parchedig William Rees DD (Gwilym Hiraethog)
 • Y Parchedig Ganon Daniel Silvan Evans BD DLitt
 • Y Gwir Anrhydeddus Brifathro Syr John Rhys PC DLitt LLD
 • Syr John Williams Barwnig GCVO MD LLD DSc
 • Yr Athro Syr John Edward Lloyd DLitt FBA
 • Henry Owen MA DCL
 • Syr Isambard Owen MA MD DCL LLD
 • Syr Owen Morgan Edwards MA DLitt
 • Yr Athro Syr John Morris-Jones MA LLD
 • Y Parchedig Griffith Hartwell-Jones DD DLitt FSA FRSA
 • Yr Athro Syr Henry Jones CH LLD FBA
 • Edward Owen MA FSA
 • EUB Tywysog Cymru KG KT (Edward VIII)
 • Syr Evan Vincent Evans CH LLD FSA
 • Y Gwir Anrhydeddus Syr John Herbert Lewis PC GBE LLD
 • Syr William Goscombe John RA LLD
 • Mary Davies MusDoc FRAM
 • Ben Davies MusDoc FRAM
 • Syr John Ballinger CBE MA
 • Ernest Rhys (Golygydd Everyman’s Library)
 • Y Parchg Howell Elvet Lewis CH MA DD LLD (Elfed)
 • Yr Athro Thomas Gwynn Jones CBE DLitt
 • Yr Athro Syr Ifor Williams DLitt LLD FBA
 • Syr Daniel Lleufer Thomas LLD
 • Yr Athro John Lloyd Williams DSc MusDoc
 • Thomas Jones CH LLD
 • Syr H Idris Bell CB OBE LLD DLitt FBA
 • Yr Athro W J Gruffydd MA DLitt DL
 • Yr Athro Syr Thomas Parry-Williams MA DLitt D D
 • Saunders Lewis MA DLitt
 • EM y Frenhines Elizabeth II
 • Yr Athro R T Jenkins CBE MA DLitt LLD FSA
 • Syr Wynn Powell Wheldon KBE DSO MA LLD
 • Syr Ifan ab Owen Edwards MA LLD
 • Syr David Hughes Parry QC LLD DCL
 • Thomas Richards MA DLitt
 • Kate Roberts DLitt
 • Syr John Cecil-Williams MA LLD
 • Llewelyn Wyn Griffith CBE DLitt
 • Syr Goronwy Edwards MA DLitt FBA FSA
 • Syr Ben Bowen Thomas MA LLD
 • Syr Thomas Parry MA DLitt DLittCelt LLD FBA
 • Iorwerth Cyfeiliog Peate MA DSc DLitt DLittCelt FSA
 • John Gwilym Jones MA DLitt
 • Gwynfor Evans MA LLD
 • Syr Geraint Evans CBE DMus
 • Yr Athro Gwyn Jones CBE MA DLitt
 • Yr Athro Glanmor Williams CBE FBA DLitt
 • Syr J Kyffin Williams OBE DL RA
 • Y Parchedig R S Thomas BA
 • Yr Athro Emrys Jones PhD DSc DUniv FRGS
 • Emyr Humphreys BA DLitt FRSL
 • Norah Isaac MA
 • Yr Athro Syr John Meurig Thomas DSc ScD DLitt LLD FRS FLSW HonFREng HonFRSE
 • Dr Brynley F Roberts CBE DLitt MA PhD FSA FLSW
 • Y Parchedicaf a’r Gwir Anrhydeddus Y Barwn Williams o Ystumllwynarth MA DPhil DD FBA FRSL FLSW
 • Yr Athro Arglwydd Morgan o Aberdyfi DPhil DLitt MA FBA FRHistS FLSW
 • Yr Athro Syr Martin Evans FRS FLSW
 • Yr Athro Emeritws R Geraint Gruffydd FBA FLSW
 • Jan Morris CBE FRSL FLSW
 • Yr Athro Prys Morgan DL MA FSA FRHistS FLSW
 • Dr Daniel Huws FLSW
 • Peter Lord