Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

newyddion

cartref > Newyddion > Rhaglen ddarlithoedd 2021/2022

Rhaglen ddarlithoedd 2021/2022

Wednesday 18 August, 2021

Mae’n bleser gan y Cymmrodorion gyhoeddi ei raglen ddarlithoedd ar gyfer y flwyddyn i ddod, sydd yn gymysgedd eclectig o gyfraniadau ar bynciau sy’n rhychwantu celfyddydau, gwyddorau, llenyddiaeth, iaith a gwleidyddiaeth Cymru.

Bydd amrywiaeth o arbenigwyr ac arweinwyr cyfoes yn siarad â’r gymdeithas yn ystod y flwyddyn nesaf. Ymhlith y rhain mae Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru; Yr Athro Richard Wyn Jones, Cyfarwyddwr y Canolfan Llywodraethiant Cymru; ac Elinor Bennett OBE, y delynores gyngerdd o fri rhyngwladol.

Bydd darlithoedd yn cael eu cynnal yng nghanol Llundain yn y Gymdeithas Feddygol, oni bai bod y rhaglen yn dangos fel arall.

Bellach bydd ein darlithoedd ar gael ar-lein a byddant wedi eu recordio. Ewch i’n gwefan i ymuno â ni neu i ddal i fyny.

https://www.cymmrodorion.org/cy/talks/