Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

newyddion

cartref > Newyddion > Dr Osian Ellis

Dr Osian Ellis

Tuesday 19 January, 2021

Tristwch mawr i’r Gymdeithas yw cyhoeddi marwolaeth Dr Osian Ellis, CBE, y telynor byd-enwog. Roedd Dr Ellis yn aelod o’r Gymdeithas ers amser maith ac yn Is-Lywydd mawr ei barch. Roedd yn Athro y Delyn yn yr Academi Gerdd Frenhinol ac, am lawer o flynyddoedd, y Prif Delynor gyda Cherddorfa Symffoni Llundain. Dywedodd Elinor Bennett, cyfarwyddwr Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru, “Ef oedd y telynor mwyaf enwog a rhagorol ei gyfnod, ac fel athro telyn, cyfansoddwr, trefnydd, canwr penillion ac ysgolhaig, cyfrannodd yn eang i gerddoriaeth traddodiadol ein cenedl yn ogystal ag i ddatblygiadau yng ngherddoriaeth glasurol Ewropeaidd ei gyfnod a bu’n ysbrydoliaeth i nifer fawr.” Roedd yn gyfaill oesol i Benjamin Britten a chydweithredodd ag ef ar sawl achlysur ac ysgrifennodd Britten ei gyfres Telyn yn arbennig iddo.

Anfonwn ein cydymdeimlad didwyll i’w deulu a’i ffrindiau.