Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

newyddion

cartref > Newyddion > BRYNLEY ROBERTS

BRYNLEY ROBERTS

Thursday 9 November, 2023

Gytda thristwch y daeth y Gymdeithas i wybod am farwolaeth diweddar Brynley Roberts oedd yn aelod ac yn gyn aelod o Gyngor Y Cymmrodorion ers amser maith. Roedd ei gyfraniad i ddiwylliant Cymreig yn aruthrol. Roedd yn un o ysgolheigion mwyaf blaenllaw ei genhedlaeth ac mae ei gyhoeddiadau a’i rifynnau niferus yn parhau i fod yn sylfeini ym myd astudiaethau Celtaidd.

Roeddem ni’n adnabod Brynley trwy ei waith rhagorol i’r Cymmrodorion dros lawer o flynyddoedd. Roedd yn aelod gwerthfawr o’n Cyngor ac roedd ei waith fel cyd-olygydd y Bywgraffiadur Cymreig a’r Dictionary of Welsh Biography 1941- 1970 mor bwysig er mwyn sefydlu’r DWB fel y ddogfen allweddol i ddathlu pobl nodedig yng Nghymru. Gwyddom hefyd iddo weithio ar gynnwys y DWB hyd yn oed ar ôl iddo ymddeol fel golygydd. Roedd ei gyfraniad yn eithriadol. Rhwng 1985 a 1994 ef oedd Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Bu cyflwyno medal y Gymdeithas i Brynley yn 2007 yn arwydd o gydnabyddiaeth o’i gyflawniadau di-rif.

Hoffem anfon ein cydymdeimlad mwyaf didwyll i’w deulu a’i gyfeillion.