Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

newyddion

cartref > Newyddion > YR ARGLWYDD MORRIS

YR ARGLWYDD MORRIS

Wednesday 7 June, 2023

Dywedodd yr Athro Syr Deian Hopkin, Llywydd y Cymmrodorion:

“Â thristwch mawr, clywodd y Cymmrodorion am farwolaeth un o’i Is-lywyddion hir-wasanaeth, yr Arglwydd Morris o Aberafan. Ar ran y Gymdeithas, carwn ddanfon ein cydymdeimlad diffuant at ei deulu a’i ffrindiau.”

“Roedd John Morris yn gwas cyhoeddus o fri, yn unigryw am wasanaethu o fewn llywodraethau tri Phrif Weinidog Llafur, gan gynnwys dal swydd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, a bu’n Aelod Seneddol diwyd ac ymroddedig i’w etholaeth am dros ddeugain mlynedd. Tu hwnt i wleidyddiaeth, cyfrannodd yn sylweddol i fywyd cyhoeddus Cymru a’r byd academaidd fel Canghellor Prifysgol Morgannwg a’i olynydd, Prifysgol De Cymru, a Llywydd Ymddiriedolaeth Cymry Llundain, a llawer mwy.”

“Dros y degawdau diwethaf, bu’r Cymmrodorion yn ffodus i gael y fath eiriolwr i’n cynorthwyo. Cofier John fel un o benseiri allweddol datganoli Cymreig, achos y bu’n ei hyrwyddo yn y Blaid Lafur ac yn ehangach ar draws y wlad am fwy na hanner canrif.”

“Bydd deallusrwydd, arweinyddiaeth ac ymrwymiad diwyro John Morris yn golled fawr i Gymru.”