Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

newyddion

cartref > Newyddion > Cymmrodorion yn ethol Is-Lywyddion Newydd

Cymmrodorion yn ethol Is-Lywyddion Newydd

Tuesday 20 June, 2023

Mae’n bleser gan y Gymdeithas gyhoeddi fod yr Is-lywydd presennol wedi eu hail-ethol y Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 25 Mai 2023.  Hefyd etholwyd tri Is-lywydd newydd, ac mae’r Gymdeithas yn falch iawn o’u croesawu.

Nhw ydy:

Y Fonesig Elan Closs Stephens DBE FSLW, Dirprwy Ganghellor Prifysgol Aberystwyth a’r Athro Emerita Cyfathrebu a’r Diwydiant Creadigol. Mae’r Fonesig Elan wedi dal nifer o swyddi cyhoeddus amlwg ac ar hyn o bryd hi yw Comisiynydd Etholiadol Cymru a Chadeirydd rheithgor UNESCO ar gyfer y Wobr Ryngwladol ar gyfer yr Economi Greadigol. Ar 2 Mehefin 2023, fe gyhoeddwyd ei bod wedi’i phenodi’n Gadeirydd Dros-Dro Bwrdd y BBC, lle bu yn aelod dros Gymru ers 2017.

Mae’r Athro Laura McAllister CBE FSLW yn Athro Polisi Cyhoeddus a Llywodraethu ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn gyd-gadeirydd Comisiwn Cyfansoddiadol Annibynnol Cymru. Mae Laura hefyd yn fabolgampwraig o fri ar ôl bod yn Gapten tîm pêl-droed cenedlaethol merched Cymru a Chadeirydd Chwaraeon Cymru. Ym mis Ebrill 2023 fe’i hetholwyd yn Is-lywydd UEFA, y person cyntaf o Gymru i wasanaethu ar ei Bwyllgor Gwaith.

Mae Elinor Bennett OBE, y Fonesig Wigley, yn un o gerddorion mwyaf nodedig Cymru gydag enw da yn rhyngwladol fel telynores, fel unawdydd ac fel hyfforddwraig, yn ogystal â bod yn sylfaenydd Coleg Telyn Cymru a chyfarwyddwr Gwyl Rhyngwladol y Delyn. Tra mae clasurol yn bennaf oedd ei  pherfformiadau a’i recordiadau bu hefyd yn perfformio gyda rhai o ffigurau amlycaf cerddoriaeth roc Cymru.

Mae rhestr lawn o’r Is-lywyddion i’w gweld ar wefan y Gymdeithas, https://www.cymmrodorion.org/cy/y-gymdeithas/pwy-yw-pwy/is-lywyddion/