Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

Is-lywyddion

cartref > Y Gymdeithas > Pwy Yw Pwy > Is-lywyddion
  • Dr Carol Bell PhD DLitt FLSW
  • Elinor Bennett OBE, Y Fonesig Wigley
  • Y Gwir Anrh Syr Anthony Evans RD MA LLB FCIArb
  • Y Gwir Anrh Alun Michael BA FRSA
  • Yr Athro Laura McAllister CBE FLSW
  • Y Gwir Anrh Yr Arglwydd Murphy o Dorfaen MA
  • Y Fonesig Elan Closs Stephens FLSW
  • Y Gwir Anrh Yr Arglwydd Thomas o Gwmgiedd Kt PC QC
  • Syr Keith Thomas CH DLitt LLD FBA FLSW
  • Y Gwir Anrh Yr Arglwydd Wigley o Gaernarfon BSc