Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

Ysgrifennydd

cartref > Y Gymdeithas > Pwy Yw Pwy > Ysgrifennydd

Sian Tudor Reid

Mae Sian yn ymddiriedolwr a chyn-gadeirydd yr ŵyl lenyddiaeth Caergrawnt. Mae hi’n gyn-lywydd Cymdeithas Maldwyn. Mae wedi bod yn weithgar mewn gwleidyddiaeth leol yn cynnwys bod yn arweinydd Cyngor Dinas Caergrawnt. Mae wedi arwain busnesau telegyfathrebu rhyngwladol yn y DU, UDA a ledled Ewrop. Mae ganddi MBA o Ysgol Fusnes Llundain ac astudiodd Ffrangeg ac Almaeneg ym Mhrifysgol Bryste. Mae hi’n treulio ei hamser rhwng Caergrawnt, Llundain a Phennal.