The Honourable Society of Cymmrodorion

Recognising the contribution of Wales in contemporary society

Ysgrifennydd

home > Y Gymdeithas > Pwy Yw Pwy > Ysgrifennydd

Dr Lynn Williams

Brodor o Aberteifi a Chymro Cymraeg, cafodd Lynn Williams ei addysgu yn yr Ysgol Uwchradd Sirol yn Aberteifi ac yng Ngholeg y Brifysgol, Abertawe (yn awr, Prifysgol Abertawe), lle fu ddarllen hanes. Dyfarnwyd arno radd doethur ym 1982, yn dilyn ymchwil i mewn i hanes diplomataidd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Yn dilyn cyfnodau gyda Swyddfa Archifau Dinas Abertawe, yr Ymddiriedolaeth Myfyrwyr Tramor (the Overseas Students Trust) a Chyngor y DU ar gyfer Materion Myfyrwyr Tramor (the UK Council for Overseas Student Affairs), cychwynnodd ar yrfa mewn gweinyddiaeth brifysgol, gan ddechrau ym 1988 gyda Chyngor Canolog y Prifysgolion ar Fynediadau (the Universities Central Council on Admissions – UCCA). Ym 1992, yn dilyn cyfnod fel Pennaeth yr Ysgrifenyddiaeth yng Ngholeg Prifysgol Cymru Caerdydd (yn awr, Prifysgol Caerdydd), ymunodd â Phrifysgol Cymru, lle fu wasanaethu tan 2010. Fe’i penodwyd i sawl swydd yng ngwasanaeth canolog y Brifysgol, gan gynnwys: Ysgrifennydd Cynorthwyol i’r Cyd-Bwyllgor Cynllunio ac Adnoddau; Ysgrifennydd i Fwrdd yr Is-Gangellorion; Ysgrifennydd i’r Cyngor; Pennaeth yr Adran Gweinyddiaeth Gyffredinol; Cyfarwyddwr Cynllunio Strategol; ac Ysgrifennydd Cyffredinol. Wedi iddo ymadael â’r Brifysgol yn 2010, ymgymerodd â swydd Ysgrifennydd Sefydlol (o 2011 ymlaen, Prif Weithredwr ac Ysgrifennydd) i Gymdeithas Ddysgedig Cymru, academi ysgolheigaidd cyntaf Cymru, a gafodd ei lansio yn 2010.

Ers iddo ymddeol o’r Gymdeithas Ddysgedig ar ddiwedd 2014, mae ef wedi ymgymryd â’r rôl rhan amser o Ysgrifennydd i Gadeiryddion Prifysgolion Cymru (y Pwyllgor sy’n cynrychioli Cadeiryddion y Cyrff Llywodraethol yn y Prifysgolion Cymreig), yn ogystal â swyddogaethau Ysgrifennydd Mygedol i Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion. Mae ef hefyd yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru.