Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

Ysgrifennydd

cartref > Y Gymdeithas > Pwy Yw Pwy > Ysgrifennydd

Sian Tudor Reid

Mae Sian yn ymddiriedolwr gydag Ymddiriedolaeth Tabernacl Machynlleth ac wedi bod yn Gadeirydd ar Ŵyl Lenyddiaeth Caergrawnt ers 2015.  Mae wedi bod yn weithgar mewn gwleidyddiaeth leol yn cynnwys bod yn arweinydd Cyngor Dinas Caergrawnt.  Mae wedi gweithio ym musnesau telegyfathrebu rhyngwladol yn y DU, UDA a ledled Ewrop. Mae ganddi MBA o Ysgol Fusnes Llundain ac astudiodd Ffrangeg ac Almaeneg ym Mhrifysgol Bryste. Mae hi’n treulio ei hamser rhwng Caergrawnt, Llundain a Phennal.