Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

Trysorydd

Huw Wynne-Griffith

Cymro Cymraeg o Ynys Môn yw Huw Wynne-Griffith. Mae ganddo BSc mewn Mathemateg Pur a MSc mewn Ystadegaeth o Aberystwyth.  Cymhwysodd yn Gymrawd o Sefydliad yr Actiwarïaid yn 1973, gan ymarfer ym maes rheolaeth gyllidol cynlluniau pensiwn ac yn ddiweddarach fel actiwari arbenigol mewn achosion cyfreithiol.  Mae wedi gweithio ar draws y byd, o Rwsia i Seland Newydd, ac i Falaysia ac yn ôl i Orllewin Ewrop.  Oddi fewn i’r proffesiwn, bu’n gwasanaethu ar nifer o bwyllgorau ac mae wedi darlithio ar llywodraethiant a phroffesiynoldeb.

Bu’n gwasanaethu am nifer o flynyddoedd ar Gyngor Aber (ac mae’n gymrawd er anrhydedd yno) ac roedd yn Is-lywydd am 10 mlynedd yn ogystal â gwasanaethu a chadeirio’r pwyllgor buddsoddiadau a phwyllgorau eraill. Gweithredodd mewn swyddogaethau tebyg ym Mhrifysgol Cymru.  Bu’n aelod o Fwrdd S4C am rai blynyddoedd.  Bu hefyd yn drysorydd ac ymddiriedolwr o’r gronfa gododd gerflun i David Lloyd-George yn Sgwâr  San Steffan yn Llundain.

Mae’n aelod gweithredol o’r mudiad Lifrai yn Ninas Llundain a bu’n Feistr ar y Worshipful Company of Actuaries.  Mae hefyd yn aelod o Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru

Mae Huw yn briod a chanddo ddau o blant a thri  o wyrion ac mae’n byw yn Llundain.