Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

Trysorydd

TOMOS PACKER

Mae Tomos yn gweithio fel Pennaeth y Grŵp Economeg yn adran Risg banc HSBC yn Llundain. Cyn hynny buodd yn gyfarwyddwr yn adran risg Banc Barclays a hefyd fel dadansoddwr marchnadoedd cynyddol i gwmni buddsoddiant. Graddiodd o Goleg Prifysgol Llundain gyda gradd Meistr mewn Economeg Wleidyddol yn 2001. Ganwyd Tom yng Nghaerdydd ac mae’n siaradwr Cymraeg rhugl.