The Honourable Society of Cymmrodorion

Recognising the contribution of Wales in contemporary society

Cadeirydd y Cyngor

home > Y Gymdeithas > Pwy Yw Pwy > Cadeirydd y Cyngor

Dr Ceridwen Roberts

Ceridwen Roberts

Mae Ceridwen Roberts yn Gymrawd Ymchwil Uwch ym Mhrifysgol Rhydychen. Yn flaenorol hi oedd Cyfarwyddwr Canolfan Astudiaethau Polisïau y Teulu am 8 mlynedd tan 2001. Cyn hynny bu mewn swyddi ymchwil a rheolaeth mewn Llywodraeth ac academia fel cymdeithasegydd diwydiannol. Bu’n gadeirydd y Gymdeithas Ymchwil Cymdeithasol 2001-5 ac ar hyn o bryd mae’n is-gadeirydd yn ogystal â chadeirydd Pwyllgor Ymgynghorol Canolfan y DU ar Astudiaethau Hydredol. O 1998-2004 hi oedd arbenigwr y DU ar Arsyllfa Sefyllfa Cymdeithasol, Demograffeg a’r Teulu i Gomisiwn Ewrop. Yn gyfredol mae hi’n gynghorydd gwyddorau cymdeithasol i Adran Diogelwch Microfiolegol yr Asiantaeth Diogelu Bwyd ac yn gweithio gyda sefydliad cynhadledd Neil Stewart Associates i ddatblygu a chadeirio cynadleddau ym meysydd polisi /gofal cymdeithasol.

Mae hi’n Gymrawd yr Academi Gwyddorau Cymdeithasol ac yn eistedd ar y Cyngor; yn aelod o Fwrdd Ymchwil Strategol Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol yn ogystal â nifer o bwyllgorau cynghori y Bwrdd uchod, ac wedi bod yn aelod o grwpiau cynghori amrywiol Sefydliadau Nuffield a Joseph Rowntree a Grŵp Cynghori Adran y Canghellor ar Briodas a Chefnogaeth Perthynas. Mae hi’n Ymddiriedolwr Uned Cyllid y Teulu; yn aelod o Grŵp Cynghori y Sefydliad Perthynas a Grŵp Cynghori Adran Cymdeithaseg Prifysgol Surrey. Mae hi ar fwrdd golygyddol y Policy Review Magazine a rhwng 1994-2007 roedd yn aelod cysylltiol o fwrdd golygyddol Children and Society.

Mae ei diddordebau ymchwil presennol yn natur newidiol bywyd y teulu a’r cydadwaith rhwng newid yn y teulu a pholisi cyhoeddus. Gyda chydweithwyr yn Rhydychen, mae hi’n gweithio ar y goblygiadau i rieni a phlant yn y newidiadau i gyfraith mabwysiadu, cyswllt â phlant a thryloywder a natur agored yn llysoedd y teulu yn ogystal ag ymchwil i rwydweithiau’r teulu a neiniau a theidiau. Mae ei diddordebau eraill yn cynnwys gwleidyddiaeth ymchwil gwyddorau cymdeithasol yn cynnwys materion moesegol a throsglwyddo gwybodaeth. Mae hi wedi darlithio, cyhoeddi ac ymddangos ar y teledu a’r radio ar ystod eang o faterion polisi teuluol.