Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

Cadeirydd y Cyngor

cartref > Y Gymdeithas > Pwy Yw Pwy > Cadeirydd y Cyngor

Dr Ceridwen Roberts

Ceridwen Roberts

Mae Ceridwen wedi ymddeol o fywyd fel gwyddonydd cymdeithasol proffesiynol pan fu’n gweithio yn academia, llywodraeth ganolog a’r drydedd sector, ble bu’n rhedeg Canolfan Astudiaeth Polisi Teuluol am 10 mlynedd.

Mae ganddi brofiad eang o eistedd ar fyrddau fel ymddiriedolwr, yn fwyaf diweddar Cyfeillion Mynwent Highgate a Chynor Academi Gwyddoaru Cymdeithasol a gweithredu mewn rôl ymgynghorol ar sawl pwyllgor academaidd yn cynnwys rhai y Cyngor Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd (ESRC) , Sefydliad Joseph Rowntree, Sefydliad  Nuffield ac yng Nghymru Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau, Cymru (WISERD) a Chymdeithas Ddysgedig Cymru.  Yn bresennol mae hi’n eistedd ar Grŵp Ymgynghori ar gyfer Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru.

Mae hi wedi darlithio, cyhoeddi ac ymddangos ar y teledu a’r radio ar ystod eang o bynciau gwyddorau cymdeithasol ac mae hi’n Gymrawd yr Academi Gwyddorau Cymdeithasol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru.