Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

Llywydd

Yr Athro Prys Morgan

Etholwyd Prys Morgan yn Llywydd y Gymdeithas i olynu’r diweddar Syr Rees Davies ar ddiwedd 2005. Mae’n frodor o Gaerdydd, ac fe’i haddysgwyd yno ac yn Rhydychen, cyn iddo ddychwelyd i Gymru yn ddarlithydd yn Adran Hanes Coleg Prifysgol Cymru, Abertawe. Ymddeolodd yn 2002 ac mae’n Athro Emeritus Hanes.

Mae Prys yn Gymrawd Cymdeithas yr Hynafiaethwyr a’r Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol ac yn Gymrawd Cychwynnol Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Gan arbenigo’n bennaf yn hanes Cymru yn y ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, bu’n golygu llyfrau cyffredinol ar hanes Cymru, golygodd gyfrol o Hanes Sir Forgannwg, bu’n cydolygu cyfrol o Hanes Sir Gwent, bu’n gydawdur llyfr ar Gyfenwau Cymreig, ac ysgrifennodd un o’r tair cyfrol ar hanes canmlwyddiant Prifysgol Cymru. Bu’n olygydd Trafodion yr Anrhydeddus Gymdeithas rhwng 1977 a 1987. Am sawl blwyddyn, bu’n gydgyfarwyddwr y tîm ymchwil ar Iolo Morgannwg a’r Traddodiad Rhamantaidd yng Nghymru yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn Aberystwyth.