Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

newyddion

cartref > Newyddion > 7 Chwefror Medal y Cymmrodorion

7 Chwefror Medal y Cymmrodorion

Wednesday 24 January, 2024

Mae’r Cymmrodorion wrth eu bodd yn cyhoeddi y dyfernir Medal y Cymmrodorion eleni i’r Fonesig Siân Phillips am ei chyfraniad nodedig ar hyd ei hoes i’r celfyddydau ac i Gymru.

Dyfernir y fedal yng Nghanolfan Cymry Llundain ar Chwefror 7fed 2024.  Mae croeso cynnes i chi ddod i dderbyniad byr am 7yh ac i seremoni’r fedal am 7.30yh.

Bydd y Fonesig Elan Closs Stephens, Is Lywydd y Cymmrodorion yn rhoi teyrnged i fywyd a gwaith y Fonesig Siân Phillips, a Syr Deian Hopkin, Llywydd y Cymmrodorion, fydd yn cyflwyno’r Fedal.

I archebu tocyn cliciwch yma.Mae nifer cyfyngedig o docynnau