Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

Lawrlwythiadau Aelod

cartref > Cartref Aelodau > Lawrlwythiadau Aelod
Documents | Dogfennau

Royal Charter (English)  Download

Royal Charter (Welsh)  Download

An article from The Times  newspaper Download

Gift Aid Declaration (English)  Download

Gift Aid Declaration (Welsh)  Download

Documents for AGM 2016 | Dogfennau ar gyfer CCB 2016

Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr a Chyfrifon 2015 Download

Agenda Download

Cofnodion CCB 12 Mai 2015 Download

Election to Council Nomination Form 2016 | Ffurflen Enwebu Ethol i’r Cyngor 2016 Download

Letter from the President March 2016 | Llythyr gan y Llywydd Mawrth 2016 Download

Minutes of the AGM 12 May 2015 Download

Noddwr, Llywydd, Is-Lywyddion, y Cyngor a Swyddogion Download

Patron, President, Vice Presidents, Council and Officers Download

Trustees’ Annual Report and Accounts 2015 Download

Documents for AGM 2015 | Dogfennau ar gyfer CCB 2015

Llythyr y Llywydd  Download

President’s Letter  Download

Rhybudd ac Agenda  Download

Notice and Agenda  Download

Cofnodion 2014  Download

Minutes 2014  Download

Adroddiad Blynyddol 2014 Download

Annual Report 2014  Download

Cyfrifon 2014  Download

Accounts 2014  Download

A List of Vice Presidents and Officers 2014  Download

Documents for AGM 2014 | Dogfennau ar gyfer CCB 2014

Rhybudd ac Agenda    Download

Notice and Agenda   Download

Cofnodion 2013    Download

Minutes 2013    Download

Adroddiad Blynyddol 2013   Download

Annual Report 2013    Download

Cyfrifon 2013    Download

Accounts 2013    Download

Documents for AGM 2013 | Dogfennau ar gofer CCB 2013

Llythyr y Llywydd    Download

President’s Letter    Download

Rhybudd ac Agenda    Download

Notice and Agenda    Download

Minutes 2012    Download

Annual Report 2012    Download

Cyfrifon 2012    Download

Accounts 2012    Download

The Concise History

The Concise History of Cymmrodorion    Download