Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

Y Trafodion

FRONT MATTER

Amcan y Trafodion yw cyhoeddi detholiad o destunau’r darlithoedd a draddodir i’r Gymdeithas yn rhan o’r rhaglen flynyddol, gydag erthyglau ychwanegol. Mae’r Golygydd yn estyn gwahoddiad i awduron ac ysgolheigion gyfrannu erthyglau, yn Gymraeg neu yn Saesneg, ar bynciau sy’n berthnasol i ddibenion y Gymdeithas. Mae’r cyfraniadau hyn yn mynd drwy’r broses o gael eu dewis a’u dethol gan arbenigwyr yn y meysydd priodol. Rhoddir pob erthygl ar Fynediad Agored ar wefan y Gymdeithas, gydag embargo dwy flynedd i’r rhai nad ydyn nhw’n aelodau.

or to access all content on this site, join today

For £35 a year you can access all lectures and articles on this site, attend lectures and receive our yearly Transactions

join today

If you are an existing member, you can access this lecture by logging in

login