Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

Y Trafodion

cartref > Transactions > Volume 19 - 2013 > Cyflwyniad i Yrfa Wleidyddol James Griffiths (1890–1975)

Cyflwyniad i Yrfa Wleidyddol James Griffiths (1890–1975)

Yn hanes y Blaid Lafur Gymreig a’r Blaid Lafur Prydeinig a gwleidyddiaeth Cymru a Phrydain, y mae lle pwysig i James Grif ths. Yn Awst 2000, ar drothwy’r Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli, tref y bu ef yn ei gynrychiolu, dangosodd cwmni teledu HTV ar gyfer cynulleidfa S4C, f lm gyda’r teitl, ‘Jim y Gwleidydd Coll’.1 Cafwyd sylwadau ar y deunydd gan Emyr Price yn Golwg o dan y teitl, ‘Y Gwleidydd ga’dd ei wrthod’.2 Credaf fod Emyr Price yn agos iddi pan ddywed fod ‘Cymru wedi dewis angho o gwleidydd pwysica’r ganrif ddiwethaf’. Gallwn ychwanegu eiriau Gwenallt, ‘Er yr holl ganmol a fu arnat ti, werin Cymru, yr wyt tithau yn gallu bod mor oriog â’r gwynt, ac mor greulon â Nero wrth dy gymwynaswyr’.3

£3.00

Purchase and download

£3.00

Add to cart

or to access all content on this site, join today

For £35 a year you can access all lectures and articles on this site, attend lectures and receive our yearly Transactions

join today

If you are an existing member, you can access this lecture by logging in

login