The Honourable Society of Cymmrodorion

Promoting the language, literature, arts and science of Wales

The Transactions

home > Transactions > Volume 18 - 2012 > Hawliau Iaith: Eiddo Siaradwyr Mamiaith yn Unig?

Hawliau Iaith: Eiddo Siaradwyr Mamiaith yn Unig?

Dros y deng mlynedd ar hugain diwethaf mae athronwyr gwleidyddol wedi rhoi sylw cynyddol i oblygiadau amrywiaeth ddiwylliannol i’w dealltwriaeth o egwyddorion moesol allweddol, megis rhyddid, cydraddoldeb a democratiaeth. Mae hyn wedi arwain at nifer o drafodaethau diddorol sydd wedi tueddu i gael eu cwmpasu gan benawdau megis ‘amlddiwylliannedd’, ‘gwleidyddiaeth hunaniaeth’ neu ‘wleidyddiaeth cydnabod’. Fel rhan o’r trafodaethau hyn, cyhoeddwyd amryw o astudiaethau sy’n cymryd golwg gyffredinol ar oblygiadau amrywiaeth ddiwylliannol, a datblygwyd nifer o fframweithiau normadol sy’n nodi’n fras pa fath o gamau y gall neu y dylai gwladwriaethau eu cymryd er mwyn ymateb yn deg i alwadau gwahanol grwpiau am gydnabyddiaeth o’u nodweddion unigryw.

£3.00

Purchase and download

£3.00

Add to cart

or to access all content on this site, join today

For £35 a year you can access all lectures and articles on this site, attend lectures and receive our yearly Transactions

join today

If you are an existing member, you can access this lecture by logging in

login