The Honourable Society of Cymmrodorion

Promoting the language, literature, arts and science of Wales

The Transactions

home > Transactions > Volume 20 - 2014 > The Welsh Political Archive Annual Lecture

The Welsh Political Archive Annual Lecture

Tua dwy ynedd yn ôl, cefais i’m syndod, y gwahoddiad i draddodi’r ddarlith hon.1 Cytunais, D.V., gan ofyn am oddefgarwch i ail ystyried y cais o dro i dro. Prin yw’m pro ad o ddarlithio. Enillais fy mara fel gwleidydd, a chyfreithiwr yn dadlau, y rhan fwyaf yn San Steffan a llysoedd de ddwyrain Lloegr. Ceisio marchogaeth dau geffyl r’un pryd!

Yn fuan ar ôl fy ethol yn Aelod Seneddol yn 1959, euthum i annerch Clwb Llafur Myfyrwyr Coleg Abertawe. Yn gwrando r’oedd hogyn ysgol o’r chweched dosbarth. Cefais gymaint o ddylanwad arno, fel ar ôl y cyfarfod aeth yr hogyn ffwrdd fel bollt i ymuno â’r Blaid Dorïaidd. Enw’r hogyn oedd Brian Grif ths a ddringodd i fod yn un o brif gynghorwyr Margaret Thatcher ac yng nghy awnder yr amser fe’u dyrchafwyd yn Arglwydd Grif ths o Fforest-fach. Efallai mai er daioni na’m bod i wedi darlithio rhyw lawer. Taw pia hi!

£3.00

Purchase and download

£3.00

Add to cart

or to access all content on this site, join today

For £35 a year you can access all lectures and articles on this site, attend lectures and receive our yearly Transactions

join today

If you are an existing member, you can access this lecture by logging in

login