The Honourable Society of Cymmrodorion

Promoting the language, literature, arts and science of Wales

The Transactions

home > Transactions > Volume 21 - 2015 > T. H. Parry-Williams a Helynt y Gadair Gymraeg yn Aberystwyth yn 1919–1920

T. H. Parry-Williams a Helynt y Gadair Gymraeg yn Aberystwyth yn 1919–1920

Mewn sgwrs radio hunango annol a luniodd yn 1970, ryw ddeunaw mlynedd ar ôl iddo ymddeol o’i swydd fel Athro a Phennaeth Adran y Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth, mae T. H. Parry-Williams yn bwrw trem yn ôl ar rai o droeon cynnar ei yrfa ac yn cyfeirio’n benodol at sesiwn academaidd 1919–20 pan wrthododd gael ei ailbenodi i’w swydd fel darlithydd cynorthwyol, swydd yr oedd wedi ei dal oddi ar 1914.1 Fe benderfynodd, yn ei eiriau ef ei hun, ‘[d] a u popeth i’r gwynt’ a newid llwybr ei yrfa’n llwyr drwy ymrestru fel myfyriwr blwyddyn gyntaf yn y Coleg gyda’r bwriad o astudio meddygaeth yn un o ysbytai Llundain. Er dweud bod y fenter honno’n un eithaf ‘rhyfygus’ ar ei ran ‒ dyna ei union air ef i ddisgri o’i benderfyniad ‒ mae’n cyfaddef i’r wyddyn honno fod, ac rwy’n dyfynnu, yn ‘un o’r blynyddoedd mwyaf gorfoleddus yn fy hanes academig’.2

£3.00

Purchase and download

£3.00

Add to cart

or to access all content on this site, join today

For £35 a year you can access all lectures and articles on this site, attend lectures and receive our yearly Transactions

join today

If you are an existing member, you can access this lecture by logging in

login