Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

Loading Events

sgyrsiau

cartref > EDRYCH YN ÔL AC YMLAEN: PERTHNASEDD MESUR Y GYMRAEG I FYWYD CYMRU

EDRYCH YN ÔL AC YMLAEN: PERTHNASEDD MESUR Y GYMRAEG I FYWYD CYMRU

January 25, 6:30 pm - 8:30 pm

Online

If attending online, there is no need to register. Just join by Zoom below.

Efa Gruffudd Jones
Comisiynydd y Gymraeg/Welsh Language Commissioner

Yr Arthro Stuart Cole CBE,
Aelod y Cyngor yn y gadair