Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

Loading Events

sgyrsiau

cartref > Dylan Thomas ac W. D. Davies: Barddoniaeth a Diwinyddiaeth wedi’r Holocost (Date TBC)

Dylan Thomas ac W. D. Davies: Barddoniaeth a Diwinyddiaeth wedi’r Holocost (Date TBC)

August 2, 2022, 6:30 pm - 8:30 pm
Maes yr Eisteddfod, Tregaron,

The lecture will also be shown live online.

Note: Date to be confirmed.

Awst 2022: dyddiad ac amser i’w cadarnhau

Dangosir y ddarlith ar-lein hefyd.

Bydd darlith Daniel G Williams, ‘Dylan Thomas ac W. D. Davies: Barddoniaeth a Diwinyddiaeth wedi’r Holocost’, yn archwilio ymateb dau Gymro i’r holocost. Pontio Cristnogaeth ac Iddewiaeth fu ymdrech W. D. Davies a dyna, awgryma’r ddralith, un o briodweddau cerddi Dylan hefyd. Deillia’r ddadl o’r ffaith i’r ddau gwrdd yn 1953.

Theologian W. D. Davies, author of Paul and Rabbinic Judaism, met Dylan Thomas in 1953. Daniel Williams’ lecture — poetry and theology after the holocaust’ — reads the works of Davies and Thomas as attempts at bridging Jewish and Christian thought in the post-war years.

Siaradwr: Yr Athro Daniel Williams, Prifysgol Abertawe

Yr Athro Prys Morgan, Llywydd y Gymdeithas yn y gadair
Croeso i bawb.

All welcome. Simultaneous translation into English will be arranged.

Mae croeso i ymwelwyr ymuno â’r aelodau yn y ddarlith ac yn y derbyniad wedyn. I gael mynediad i bobl ag anabledd ebostiwch secretary@cymmrodorion.org.