Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

Loading Events

sgyrsiau

cartref > Dylan Thomas ac W. D. Davies: Barddoniaeth a Diwinyddiaeth wedi’r Holocost

Dylan Thomas ac W. D. Davies: Barddoniaeth a Diwinyddiaeth wedi’r Holocost

August 2, 2022, 2:00 pm - 3:00 pm

Bydd darlith Daniel G Williams, ‘Dylan Thomas ac W. D. Davies: Barddoniaeth a Diwinyddiaeth wedi’r Holocost’, yn archwilio ymateb dau Gymro i’r holocost. Pontio Cristnogaeth ac Iddewiaeth fu ymdrech W. D. Davies a dyna, awgryma’r ddralith, un o briodweddau cerddi Dylan hefyd. Deillia’r ddadl o’r ffaith i’r ddau gwrdd yn 1953.

Theologian W. D. Davies, author of Paul and Rabbinic Judaism, met Dylan Thomas in 1953. Daniel Williams’ lecture — poetry and theology after the holocaust’ — reads the works of Davies and Thomas as attempts at bridging Jewish and Christian thought in the post-war years.

Siaradwr: Yr Athro Daniel Williams, Prifysgol Abertawe

Yr Athro Prys Morgan, yn y gadair
Croeso i bawb.

All welcome. Simultaneous translation into English will be arranged.

Bydd y ddarlith yn cael ei recordio gan yr Eisteddfod a’i rhyddhau ar YouTube ar ôl yr Eisteddfod. Ni fydd yn fyw ar-lein.

The lecture will be recorded by the Eisteddfod and released on their YouTube channel after the Eisteddfod. It will not be live online.