Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

Loading Events

sgyrsiau

cartref > William Morris a Thomas Pennant: Cysylltiadau Cyffredin

William Morris a Thomas Pennant: Cysylltiadau Cyffredin

June 19, 2018, 6:30 pm - 8:30 pm

Yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru, 25 Victoria Street, Llundain /
At the offices of the Welsh Government, 25 Victoria Street, London

Dr Ffion Mair Jones
Cymrawd Ymchwil,
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru

Y Parchedig Dr Adrian Morgan, Aelod o’r Cyngor, yn y gadair