Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

Loading Events

sgyrsiau

cartref > Darlith yr Eisteddfod, Awst 2019: DŴR A STRWYTHURAU BYWYD

Darlith yr Eisteddfod, Awst 2019: DŴR A STRWYTHURAU BYWYD

August 5, 2019, 12:30 pm - 2:00 pm
Cynhelir darlith Eisteddfodol y Gymdeithas ar ddydd Llun, 5 Awst 2019 am 12.30yh ym Mhabell y Cymdeithasau 2 ar Faes yr Eisteddfod.
Traddodir y ddarlith gan yr Athro Emeritws Deri Tomos, Prifysgol Bangor, ar y testun Dwr a Strwythurau Bywyd.
Am y tro cyntaf darperir cyfieithiad ar y pryd pebai  angen ac fe fydd cyfarpar gwrando ar gael yn yr ystafell.
Edrychwn ymlaen at eich croesawi.