The Honourable Society of Cymmrodorion

Promoting the language, literature, arts and science of Wales

Loading Events

talks

home > O Gymru i’r Eidal: taith gelfyddydol

O Gymru i’r Eidal: taith gelfyddydol

June 23, 2022, 6:30 pm - 8:00 pm
The Medical Society of London, 11 Chandos Street, London, W1G 9EB, United Kingdom

The lecture will also be shown live online.

Awn ar drywydd rhai o’r artistiaid o Gymru a ddenwyd i’r Eidal rhwng y 18fed a dechrau’r 20fed ganrif, boed i hybu eu haddysg, i chwilio am gyfleon gwaith, i bortreadu mannau enwog, neu i drwytho eu hunain yn swyn gwlad a ddisgrifiwydgan yr artist Thomas Jones fel ‘Magick Land’.

Siaradwr: Mari Griffith

Dr Sara Elin Roberts, Golygydd y Trafodion, yn y gadair

Visitors are welcome to join members at the lecture, as well as the reception afterwards. For disabled access email secretary@cymmrodorion.org.