The Honourable Society of Cymmrodorion

Recognising the contribution of Wales in contemporary society

Talks & Articles

home > Talks & Articles > Talks > Computational Aerodynamics at Swansea University and the Land Speed Record

Computational Aerodynamics at Swansea University and the Land Speed Record

Professor Kenneth Morgan

Friday 17 February, 2017

to access the rest of this content

For £35 a year you can access all lectures and articles on this site, attend lectures and receive our yearly Transactions

join today

If you are an existing member, you can access this lecture by logging in

login

Purchase this article for a one-off price of £2.50

i gael mynediad at weddill y cynnwys hwn

Am £35 y flwyddyn, gallwch gael mynediad at yr holl ddarlithoedd a’r erthyglau ar y wefan hon, mynychu darlithoedd a derbyn ein Trafodion blynyddol

ymaelodwch heddiw

Os ydych eisoes yn aelod, gallwch gael mynediad at y ddarlith hon drwy fewngofnodi

Prynu’r erthygl hon am bris unigol o £2.50

Purchase Only