The Honourable Society of Cymmrodorion

Recognising the contribution of Wales in contemporary society

Loading Events

events

The Novelist Elena Puw Morgan: Rethinking Modernism

Tuesday 25 February 2020 - 6:30 PM

Dr Mererid Puw Davies FLSW Associate Professor, Head of German at UCL
Walford Davies

Tuesday 21 April 2020 - 6:30 PM

Dr Rhian Davies
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol / Annual General Meeting

Thursday 21 May 2020 - 6:00 PM

Professor Prys Morgan, President of the Society
Disestablishing the Welsh Anglican Church

Thursday 21 May 2020 - 6:30 PM

David Jones
O.M. Edwards a Chymreictod Ysgolion Cymru

Tuesday 23 June 2020 - 6:30 PM

Ann Keane, Cyn Brif Arolygydd ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, Cyfarwyddwraig Anweithredol a Chadeirydd Pwyllgor Archwilio a Risg Bwrdd Llywodraeth Cymru
Darlith yr Eisteddfod: Awst 2020

Saturday 1 August 2020 - 12:00 AM

Yr Athro Prys Morgan