The Honourable Society of Cymmrodorion

Recognising the contribution of Wales in contemporary society

Loading Events

events

home > Darlith yr Eisteddfod, Awst 2019: DŴR A STRWYTHURAU BYWYD

Darlith yr Eisteddfod, Awst 2019: DŴR A STRWYTHURAU BYWYD

August 1 - August 31

(Darlith Goffa Flynyddol Syr Thomas Parry-Williams)

(dyddiad, amser ac union leoliad i’w cadarnhau)

Maes yr Eisteddfod Genedlaethol, Llanrwst

Yr Athro Prys Morgan, Llywydd y Gymdeithas, yn y Gadair

Dan gadeiryddiaeth Yr Athro Prys Morgan, Yr Athro Deri Tomos , gynt o Brifysgol Bangor, sy’n traddodi Darlith Goffa Syr T H ParryWilliams eleni. Sesiwn Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion.

Under the Chairmanship of Professor Prys Morgan, Professor Deri Tomos, formerly of Bangor University, will be delivering the Sir T H Parry-Williams Memorial Lecture this year. The Honourable Society of Cymmrodorion session.

It will be in Pabell y Cymdiethasau 2 (Societies Tent 2) at 12.30pm on Monday August 5th.

Details

Start:
August 1
End:
August 31
« All Events