The Honourable Society of Cymmrodorion

Recognising the contribution of Wales in contemporary society

Dr Rhian Davies

home > Y Gymdeithas > Pwy Yw Pwy > Aelodau Cyngor > Dr Rhian Davies

Dr Rhian DaviesGaned Rhian Davies yn Sir Drefaldwyn,a phan oedd yn ferch fach roedd yn gantores, a hynny a ddechreuodd ei gyrfa mewn cerddoriaeth; aeth ymlaen i astudio yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth a Choleg yr Iesu, Rhydychen, ac yna ei gwahodd i fod yn gymrawd ym mhrifysgol Indiana yn Bloomington, Canolfan Ymchwil Dyniaethau Harry Ransom ym mhrifysgol Texas yn Austin a Llyfrgell Genedlaethol Awstralia, Canberra.

Mae Dr Davies yn arbenigo mewn mynd ar ôl deunyddiau nas dogfennwyd yn flaenorol mewn casgliadau cyhoeddus a phreifat. Mae ei darganfyddiadau wedi golygu nifer o berfformiadau modern am y tro cyntaf a rhai perfformiadau cyntaf byd-eang yn y DU, UDA, Canada ac Awstralia a phriodolir ei hymchwil i adferiad llawer o gyfansoddwyr i’r storfa, yn enwedig Morfydd Owen, testun traethawd ymchwil ei Doethuriaeth a’r llyfr bywgraffiadol Never So Pure A Sight (1994) yn dangos bywyd Morfydd Owen mewn lluniau, sy’n waith addysgu a chyfeirio safonol ac sydd wedi gwerthu’n ardderchog. Mae hi wedi sgriptio a chynhyrchu rhaglenni dogfen ar gyfer y dair sianel Gymraeg ac mae’n cyfrannu’n rheolaidd i Classic FM, BBC Radio 3 ac ystod o gyhoeddiadau academaidd a phoblogaidd. Mae darllediadau diweddar yn cynnwys Beti a’i Phobol i BBC Radio Cymru a Musical Analysis Robert Winston ar gyfer BBC Radio 4.

Ers 2006 hi yw Cyfarwyddwr Artistig Gŵyl Gregynog, gŵyl gerddoriaeth glasurol hynaf Cymru, ac adolygwyd cyfnod Dr Davies fel curadur yn ‘flaengar’ (Classical Music), ‘gwerthfawr’ (Guardian) ac ‘ysbrydoledig’ (The Times). Ar wahoddiad Llywodraeth Cymru, crëodd arddangosfeydd ar gyfer yr Ŵyl yng Ngŵyl Folklife y Smithsonian yn Washington DC (2009), ac Wythnos Cymru UDA yng nghanolfan Lincoln, dinas Efrog Newydd (2010), ac fe’i cydnabyddwyd gan Sefydliad Materion Cymreig yn eu Gwobrau Ysbrydoli Cymru cyntaf un (2010) yn y categori i anrhydeddu cyfraniadau gan unigolion i hyrwyddo enw da Cymru yn y celfyddydau, y cyfryngau a diwydiannau creadigol.