The Honourable Society of Cymmrodorion

Recognising the contribution of Wales in contemporary society

newyddion

home > Newyddion > cyflwyno medal y gymdeithas i’w llywydd, yr athro Prys Morgan, 24 hydref 2017

cyflwyno medal y gymdeithas i’w llywydd, yr athro Prys Morgan, 24 hydref 2017

Dydd Gwener 17 Tachwedd, 2017

Daeth nifer fawr i’r seremoni a gynhaliwyd yn y Reform Club yng nghanol Llundain, dydd Mawrth, 24 Hydref 2017, pan gafodd Fedal Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion ei gyflwyno i’w Llywydd, r hanesydd yr Athro Prys Morgan DL MA FSA FRHistS FLSW.

Mae’r Fedal, a gafodd ei dyfarnu am y tro cyntaf ym 1883, yn darparu cydnabyddiaeth ffurfiol o gyfraniad llawer o unigolion a roddodd wasanaeth nodedig i Gymru mewn llawer maes.  Dyfarnwyd y fedal am y tro cyntaf ym 1883.  Ar yr wyneb blaen, gwelir arfbais y Gymdeithas, a’i harwyddair, Cared doeth yr encilion.  Ar y cefn, ceir y geiriau, Wales, and all things great, wise and holyCeir rhestr o’r rhai sydd wedi derbyn y Fedal yma.

Mae’r Athro Morgan wedi rhoi gwasanaeth nodedig i Gymru ac i ddysg ac ysgolheictod dros lawer o flynyddoedd.  Yn ogystal, mae wedi cyfrannu’n neilltuol i waith y Gymdeithas hon, gan gynnwys fel Golygydd y Trafodion ac, yn awr, fel Llywydd.  Geiriad yr ysgythriad a geir o amgylch ymyl y Fedal yw: Dyfarnwyd i’r Athro Prys Morgan yn 2017 am ei wasanaeth nodedig i Gymru, i ddysg, ac i Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion.

Wedi i Gadeirydd Cyngor y Gymdeithas, Ceridwen Roberts OBE FAcSS FLSW, eu croesawu, clywodd gwesteion anerchiadau gan ddau o gyfeillion a chyd-weithwyr tymor hir y Llywydd, YR Athro Yr Arglwydd Morgan o Aberdyfi DPhil DLitt FBA FRHistS FLSW, a ganolbwyntiodd ar waith Prys Morgan fel hanesydd, a’r Athro M Wynn Thomas OBE FEA FLSW FBA, a siaradodd am ei gyfraniad ehangach i fywyd diwylliannol a deallusol Cymru.

Ar ôl i Ceridwen Roberts gyflwyno’r Fedal yn ffurfiol cafwyd ymateb gan Prys Morgan, a dywedodd ei fod wedi bod yn syndod iddo glywed bod Cyngor y Gymdeithas wedi ei ddewis i dderbyn y Fedal ond ei fod yn falch iawn i’w derbyn a’i fod yn gwneud hyn ar ran ei deulu.

I gloi’r rhan ffurfiol o’r digwyddiad, cafodd westeion y pleser o glywed egwyl gerddorol swynol gan y delynores, Elin Kelly, myfyrwraig yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a ganodd Bugeilio’r Gwenith Gwyn ac alawon traddodiadol Cymreig eraill.

Gellir clywed y Seremoni yma.