The Honourable Society of Cymmrodorion

Recognising the contribution of Wales in contemporary society

newyddion

home > Newyddion > Honorary Secretary

Honorary Secretary

Dydd Llun 22 Hydref, 2018

Mae Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion yn ceisio apwyntio Ysgrifennydd Mygedol, i olynu’r Dr Lynn Williams sydd wedi bod yn y rôl ers 2015 ac a fydd yn rhoi’r gorau i’w swydd yn Ngwanwyn 2019.

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol am y rôl oddi wrth yr Ysgrifennydd Mygedol presennol, Lynn Williams (secretary@cymmrodorion.org).  Dylid anfon mynegiant o ddiddordeb, gan amlinellu profiad perthnasol a’r rhesymau dros ddymuno cael eich ystyried am y rôl, at Gadeirydd y Cyngor, Ceridwen Roberts (chair@cymmrodorion.org), dim hwyrach na 31 Rhagfyr 2018, gyda chyfweliad yn gynnar yn Ionawr 2019.

Ceir mwy o wybodaeth yma.