The Honourable Society of Cymmrodorion

Recognising the contribution of Wales in contemporary society

newyddion

home > Newyddion > Dyfarnu Medal y Gymdeithas i’r awdur Cymreig, Jan Morris: y seremoni yn Llanystumdwy

Dyfarnu Medal y Gymdeithas i’r awdur Cymreig, Jan Morris: y seremoni yn Llanystumdwy

Monday 7 November, 2016

Daeth nifer fawr i’r seremoni a gynhaliwyd yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy, ger Criccieth, ar Ddydd Sul, 9 Hydref 2016, pan gyflwynwyd Medal y Gymdeithas i’r hanesydd, yr ysgrifennwr ar drafaelio a’r awdur Cymreig, Jan Morris CBE FRSL FLSW. Dyfarnwyd y fedal iddi “am ei chyfraniad nodedig i lenyddiaeth ac i Gymru”.

Roedd yn achlysur llawen a chynhaliwyd y seremoni mewn lleoliad arbennig a phriodol iawn (y mae’r Gymdeithas yn ddiolchgar iawn i Llenyddiaeth Cymru am y defnydd) ar bnawn hyfryd o hydref. Yn dilyn rhagymadrodd gan Yr Athro Prys Morgan, Llywydd y Gymdeithas, mwynhaodd aelodau’r Gymdeithas a gwesteion eraill (oedd yn cynnwys Elizabeth, partner Jan Morris, a’i mab, y bardd, Twm Morys) gyflwyniad gan Yr Athro Jason Walford Davies o Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Mewn dadansoddiad treiddgar ac ysgogol, siaradodd Yr Athro Davies am gyfraniad aruthrol Jan Morris i ysgrifennu am Gymru a materion Cymreig yn Saesneg ac am y gwerth ac arwyddocâd diwylliannol ei gwaith ar lefel Gymreig, Prydeinig a rhyngwladol.

Mae Jan Morris, sy’n byw yn Llanystumdwy ac a ddathlodd ei phenblwydd yn 90 oed wythnos yn unig cyn y seremoni, wedi bod yn ysgrifennu a chyhoeddi llyfrau ers y 1950au. Mae’n adnabyddus yn enwedig am ei thrioleg Pax Britannica (1968–78), hanes yr Ymerodraeth Brydeinig; am amryw o lyfrau ar Gymru, yn cynnwys Wales: epic views of a small country (a gyhoeddwyd gyntaf fel The Matter of Wales ym 1984); ac am ddisgrifiadau o ddinasoedd megis Rhydychen, Fenis, Trieste, Hong Kong ac Efrog Newydd.

Mae Jan Morris wedi derbyn sawl dyfarniad ac anrhydedd yn cynnwys doethuriaethau anrhydeddus o Brifysgol Cymru a Phrifysgol Morgannwg. Mae hi’n Gymrawd Anrhydeddus o Christ Church, Rhydychen, yn Gymrawd o’r Royal Society of Literature a Chymdeithas Ddysgedig Cymru a fe’i anrhydeddwyd â CBE ym 1999. Yn 2005, dyfarnwyd Gwobr y Golden PEN iddi am “Oes o Wasanaeth Nodedig i Lenyddiaeth “. Mae derbyn medal y Gymdeithas yn amlwg yn uchel iawn ar ei rhestr bersonol o anrhydeddau ac, yn dilyn y seremoni, ysgrifennodd mai hwn oedd “un o’r achlysuron hapusaf sydd wedi digwydd i mi yn fy mywyd”.

Dyfarnwyd y fedal am y tro cyntaf ym 1883. Ar ochr arall y fedal mae arfbais y Gymdeithas gyda’i arwyddair, Cared doeth yr encilion. Ar yr ochr arall mae’r geiriau, Wales, and all things great, wise and holy. Gellir gweld rhestr o’r rhai sydd wedi derbyn y fedal yn: https://www.cymmrodorion.org/cy/y-gymdeithas/medal-y-cymmrodorion/

Am erthygl gan BBC Cymru Fyw ar y Seremoni, gweler: http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/37598575

 

Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy
medal-3

Jan Morris a’r Athro Prys Morgan
medal-4

Yr Athro Prys Morgan
medal-5

Jan Morris a’r Athro Jason Walford Davies
medal-6

Jan Morris
medal-12

Jan Morris, yr Athro Jason Walford Davies a’r Athro Prys Morgan
medal-15

Jan Morris a’r Athro Jason Walford Davies
medal-17

Jan Morris gyda Medal y Gymdeithas
medal-19

Elizabeth Morris, yr Athro Prys Morgan a Jan Morris
medal-22

Yr Athro Prys Morgan a Jan Morris
medal-23