Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Hyrwyddo iaith, llenyddiaeth, celfyddydau a gwyddoniaeth Cymru

newyddion

cartref > Newyddion > Anrhydeddus Gymdeithas Y Cymmrodorion Ysgrifennydd Mygedol

Anrhydeddus Gymdeithas Y Cymmrodorion Ysgrifennydd Mygedol

Wednesday 17 July, 2019

Mae’n fwriad gan Anrhydeddus Gymdeithas Y Cymmrodorion i apwyntio Ysgrifennydd Mygedol i olynu’r Dr Lynn Williams sydd wedi gwasanaethu yn y rôl hon ers 2015 ac sydd bellach wedi rhoi’r gorau i’r rôl.

Sefydlwyd y Gymdeithas, a leolir yn Llundain, yn 1751. Mae’n ceisio hyrwyddo ymarfer a datblygu llenyddiaeth, y celfyddydau a’r gwyddorau sydd o ddiddordeb arbennig i Gymru a’i phobl ac i gyfrannu’n sylweddol at sawl agwedd o fywyd diwylliannol Cymru. Mae’r Gymdeithas yn Elusen Gofrestredig a lywodraethir gan Lywydd a Chyngor o ymddiriedolwyr. Derbyniodd Siarter Brenhinol yn 1951. Ceir mwy o wybodaeth am y Gymdeithas yn www.cymmrodorion.org.

Yr Ysgrifennydd Mygedol yw un o brif swyddogion gweithredol y Gymdeithas ac yn gweithio’n agos gyda’r Llywydd a deiliaid swyddi eraill (Cadeirydd y Cyngor, y Trysorydd Mygedol, y Golygydd Mygedol a Chydlynydd Digwyddiadau) ar faterion strategol sy’n berthnasol i’r Gymdeithas.

Mae’r rôl yn cynnwys, inter alia:

  • gweithredu fel ysgrifennydd i’r Cyngor a’r pwyllgorau eraill a bod yn gyfrifol am agweddau llywodraethol a gweinyddol eraill y Gymdeithas
  • cysylltu â’r Cydlynydd a’r gweithgor Digwyddiadau i sicrhau datblygiad boddhaol ac amserol cyhoeddi’r rhaglen
  • delio â gohebiaeth gydag ystod o unigolion a sefydliadau ac ateb ymholiadau aelodau’r Gymdeithas a’r cyhoedd

Mae’r Ysgrifennydd Mygedol yn aelod ex officio ar Gyngor y Gymdeithas ac yn ymddiriedolwr y Gymdeithas. Dylai’r rôl apelio at bobl sy’n dymuno cyfrannu i fywyd diwylliannol Cymru ac i weithio mewn tîm gyda’r swyddogion gweithredol eraill. Bydd yn rhaid mynychu cyfarfodydd yn Llundain. Yn unol ag ymrwymiad y Gymdeithas i’r iaith, byddai o fantais i gael gwybodaeth o’r iaith Gymraeg, ond nid yw’n hanfodol. Byddai’n ddymunol cael profiad o weinyddiaeth a rheoli pwyllgorau.

Mae gweithdrefnau sefydledig yn eu lle ar gyfer y tasgau sydd ynghlwm a’r rôl.

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol am y rôl gan Gadeirydd presennol y Cyngor, Ceridwen Roberts OBE FLSW a dylid anfon unrhyw fynegiant o ddiddordeb, gan amlinellu profiad perthnasol a’r rhesymau dros ddymuno cael eich ystyried ar gyfer y rôl at chair@cymmrodorion.org erbyn Dydd Llun Medi 30ain 2019.