The Honourable Society of Cymmrodorion

Recognising the contribution of Wales in contemporary society

newyddion

home > Newyddion > Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion yn Lansio ei Gwefan Newydd

Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion yn Lansio ei Gwefan Newydd

Dydd Iau 11 Rhagfyr, 2014

Mae gwefan newydd y Cymmrodorion wedi cyrraedd! Mae’n addas ar gyfer y cyfrifiadur, y llechen a’r ffôn clyfar, felly mae cael gafael ar sgyrsiau, erthyglau a newyddion diweddaraf y Gymdeithas yn haws nag erioed.

Dyluniwyd y cynnwys i fod yn “fynediad agored”, sy’n golygu y gall pawb gael yr un mynediad at y wefan a’i chynnwys, boed yn aelodau neu beidio, ond aelodau’n unig a all weld yr erthyglau yn llawn. Bydd yn rhaid i’r rhai nad ydynt yn aelodau brynu’r erthygl neu ymaelodi â’r Gymdeithas. Dyluniwyd y wefan fel ei bod bellach yn bosib gweld rhan gyntaf unrhyw erthygl cyn mynd ati i’w phrynu’n llawn (neu ymaelodi â’r Gymdeithas).

Newyddion a Digwyddiadau
Y wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen o ddigwyddi- adau sydd ar y gweill, gan gynnwys amserau a lleoliadau.

Sgyrsiau ac Erthyglau
Wedi methu sgwrs? Ewch i’r adran ‘Sgyrsiau ac Erthyglau’ i wrando eto. Cewch weld erthyglau cyfnodolyn y Gymdeithas, ‘Y Trafodion’, neu brynu erthyglau unigol os nad ydych yn aelod.

Cyfnodolyn
Lawrlwythwch ôl-rifynnau cyfnodolyn y Gymdeithas, ‘Y Trafodion’, neu ymunwch a chewch gopi am ddim wedi ei bostio ichi bob blwyddyn.

Diolch yn fawr i Mike Leach Creative, sy’n seiliedig yn Abertawe, a fu’n cydweithio â ni i ddylunio a chreu’r wefan newydd. www.mikeleachcreative.co.uk